Blog

2002 – 2012 arasında İnternet’in on senede geldiği nokta

admin  -  May 03, 2013  -  No Comments
Teknoloji ve Dijital medya Çözüm Ortağımız Uluslararası İnteraktif Medya‘dan internetin son on senesine yansıtılan güzel bir projeksiyon. Tam on yıl. Söylendiğinde kulağa çokta fazla gelmemektedir. Ancak daha on sene öncesinde sosyal ağlardan Friendster 3 milyon üyesi ile öne çıkarken Microsoft Internet Explorer % 95 pazar payına sahipti. Dünya çapında 600

Read More

Yapı Tür ve Sınıfları

admin  -  May 01, 2013  -  , , , , , , ,  -  No Comments
I.SINIF YAPILAR (Birinci Sınıf Yapılar) A GRUBU YAPILAR • 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları • Basit kümes ve tarım yapıları • Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları • Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar • Yardımcı yapılar (Müştemilat) • Gölgelikler-çardaklar • Üstü kapalı yanları

Read More

2012 Yılı İçin Yapı Sınıfı ve Birim Fiyatları

admin  -  Şub 25, 2012  -  , , , , , , , ,  -  No Comments
TEBLİĞ T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi?nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı Yapı

Read More

Türkiye – Genel Jeoloji

admin  -  Eyl 24, 2011  -  Türkiye – Genel Jeoloji için yorumlar kapalı
Türkiye, Alpin kıvrım kuşağı içindedir ve bu kuşağın genel nitelikleri yanında, kendine has bir takım jeolojik özellikleri de içermektedir. İklim şartları ve bitki örtüsünün de etkilediği bu özelliklerin başında, Anadolu kara parçasının coğrafî-jeolojik konumu gelmektedir. Kuzeyde Avrasya (Avrupa-Asya) ve güneyde Afrika (Arabistan) kıtaları arasında bulunan ülkemizin jeolojisi, bu iki eski

Read More

Jeolojik Devirler

admin  -  May 31, 2011  -  2 Comments
Yer Yuvarlağı’nın oluşumundan günümüze kadar yaklaşık 5 milyar yıl geçtiği tahmin edilmektedir. Bu uzun süreç içinde yeryüzünde meydana gelen dağ oluşumu, kıtaların oluşumu, volkanizma, depremler, canlıların yaratılması, iklim değişmeleri gibi önemli olayların başlangıçları ve bitişlerinden yola çıkılarak, Yer Yuvarlağı’nın geçirdiği uzun süreç, jeolojik devirlere ayrılmıştır. Bu devirler, canlı kalıntılarının (fosil)

Read More

Zemin ve Temel Etüd Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

admin  -  Nis 24, 2011  -  Zemin ve Temel Etüd Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar için yorumlar kapalı
ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORUNUN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Tanım Kapsam Etütlerin Planlanması              Etüt Kategorileri           Kategori 1:           Kategori 2:           Kategori 3: Zemin ve Temel Etütlerinin Kapsamı              Zemin ve Kaya Parametrelerinin Değerlendirilmesi           Genel           Zemin ve Kayaların Sınıflandırılması           Yoğunluk           İzafi Sıkılık           Drenajsız Mukavemet           Efektif

Read More

Ümraniye Zemin Etüdü - Kadıköy Zemin Etüdü - Bağdat Caddesi Zemin Etüdü - Kentsel Dönüşüm Zemin Etüdü