CPT – Konik Penetrasyon Deneyi

Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) zeminin jeoteknik mühendislik özelliklerini belirleme ve zemin stratigrafisini resmetmede kullanılan bir yöntemdir.

Özellikle yaygın olarak yapılan SPT deneyinde numune alınırken meydana gelen zemin örselenmesini de minimuma indirir. Detaylı ve kesin verilerin elde edildiği bir deney olan CPT zemin mühendisliği problemlerine daha uygun çözümler sağlama avantajlarına sahiptir. CPT aynı zamanda ekonomik olmasıyla da, kullanılabileceği yerlerde ön plana çıkmaktadır

Comments are closed.

Ümraniye Zemin Etüdü - Kadıköy Zemin Etüdü - Bağdat Caddesi Zemin Etüdü - Kentsel Dönüşüm Zemin Etüdü